Перегляд інформації про документ
Назва:
Конкурентоспроможність промислової продукції як один з крітеріїв економічного розвитку України
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Конкурентоспроможність промислової продукції як один з крітеріїв економічного розвитку України [Текст] / Омельченко Н.О. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуто конкурентоспроможність промислової продукції, наведено різноманітні підходи щодо визначення терміну. Проаналізовано вплив промислової продукції на економіку країни в цілому.

Рассмотрена конкурентоспособность промышленной продукции, приведены различные подходы относительно определения самого термина. Проанализировано влияние промышленной продукции на экономику страны в целом.

Сompetitive industrial production is considered. Different approaches are definition are brightened . The influence of industrial production for the economy is analyzed.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"