Перегляд інформації про документ
Назва:
Оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / Шевякова І.М. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Проведено аналіз переваг диференційованої системи оподаткування доходів громадян як один із методів зменшення «податкового тягаря» як на підприємства, так і на працівників.

Проведен анализ преимуществ дифференцированной системы налогообложения доходов граждан как один из методов уменьшения «налогового бремени» как на предприятия, так и на работников.

There have been analyzed the advances of the differentiated system of the civil taxing as one of the ways of decreasing «the tax load» as on enterprises, as well as on employees.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"