Перегляд інформації про документ
Назва:
Залежність структури служби управління персоналом (СУП) від характеру і стадії розвитку організації
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Залежність структури служби управління персоналом (СУП) від характеру і стадії розвитку організації [Текст] / Віхляєва Н.В. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Досліджені теоретичні аспекти і практичний досвід організації служб управління персоналом. Розроблені методичні підходи до її оптимізації на підприємствах з різною чисельністю персоналу. Приведений аналіз практики організації СУП на прикладі вітчизняних і зарубіжних компаній.

Исследованы теоретические аспекты и практический опыт организации служб управления персоналом. Разработаны методические подходы к ее оптимизации на предприятиях с разной численностью персонала. Приведен анализ практики организации СУП на примере отечественных и зарубежных компаний.

The research of theoretical aspects and practical experience of organizing the services of per- sonnel managing . The methodical ways to its optimization on enterprises with the different quantity of personnel are worked out. The analysis of practice of organizing the SPM is re- sulted on the example of domestic and foreign companies.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"