Перегляд інформації про документ
Назва:
Кадрова політика як підґрунтя ефективної роботи підприємства
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Кадрова політика як підґрунтя ефективної роботи підприємства [Текст] / Кременська Ю.І. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуто аспекти управління трудовими ресурсами підприємства. В умовах модернізації сучасного українського суспільства під впливом системних ринкових перетворень ця тема має особливу актуальність в управлінні організаціями. В роботі наведено головні напрямки кадрової політики за сучасних умов та фактори,які впливають на ефективність роботи персоналу.

Рассмотрены аспекты управления трудовыми ресурсами предприятия. В условиях модернизации современного украинского общества под влиянием системных рыночных преобразований эта тема имеет особую актуальность в управлении организациями. В работе приведены главные направления кадровой политики в современных условиях и факторах, влияющих на эффективность работы персонала.

The aspects of Labor Management company. With the modernization of modern Ukrainian society under the influence of the system of market reforms, this theme has particular rele- vance in the management of organizations. The paper reports the main directions of the personnel policy under modern conditions and factors affecting the efficiency of the staff


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"