Перегляд інформації про документ
Назва:
Компетенції персоналу як складові економіки знань
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Савченко, О.І. Компетенції персоналу як складові економіки знань [Текст] / Савченко О.І., Верютіна А.О. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розглядаються основні підходи до формування економіки знань у сучасних умовах. Авторами обговорюється проблема створення інтелектуального продукту та його комерціалізація як товару. Наведені основні складові компетенцій персоналу. Зроблено висновок про необхідність розвитку знань та умінь персоналу.

В статье рассматриваются основные подходы к формированию экономики знаний в современных условиях. Авторами обсуждается проблема создания интеллектуального продукта и его коммерциализация как товара. Приведены основные составляющие компетенций персонала. Делается вывод о необходимости развития знаний и умений персонала.

The basic approaches of forming of knowledge economy in modern conditions are considered in the article. Authors discuss a problem of creation of an intellectual product and his commercialization. The key elements of competencies of personal are shown . The conclusion is made about the necessity of development personnel’s knowledge and skills.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"