Перегляд інформації про документ
Назва:
Розвиток шкільної економічної освіти в Україні
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 9. Економіка Украни історичний погляд.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Розвиток шкільної економічної освіти в Україні [Текст] / Гуцан Т.Г. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 9. Економіка Украни історичний погляд. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Здійснено аналіз шкільної економічної освіти в ХІХ-ХХІ ст., досліджено профільне навчання економіці, з’ясовано етапи його становлення і розвитку в Україні.

Проведен анализ школьного экономического образования в ХIХ-ХХI ст., исследовано профильное обучение экономике, раскрыто этапы его становления и развития в Украине.

The analysis of school economic education in ХIХ-ХХI cent. is conducted, the profile studies of economy is investigational, the stages of its becoming and development in Ukraine are exposed.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"