Перегляд інформації про документ
Назва:
Особливості зарубіжних систем оподаткування, порівняння з українською системою
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Особливості зарубіжних систем оподаткування, порівняння з українською системою [Текст] / Мустиянович А.Ю. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Характеристика податкових систем зарубіжних країн, розгляд їх особливостей. Порівняння з українською податковою системою. Цілі реформування податкової служби України.

Характеристика налоговых систем зарубежных стран,рассмотрение их особенностей. Сравнение с украинской налоговой системой. Цели реформирования налоговой службы Украины.

Description of the tax systems of foreign countries, consideration of their features. Comparing to the Ukrainian tax system. Aims of reformation of tax service of Ukraine.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"