Перегляд інформації про документ
Назва:
Особливості організації казначейського виконання місцевих бюджетів
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Особливості організації казначейського виконання місцевих бюджетів [Текст] / М’ягкий Д.В. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Структурна перебудова української економіки, становлення фінансової та бюджетної системи зумовили створення у державі окремого органу виконавчої влади – Державного казначейства, який забезпечив прозорість бюджетного процесу та ефективне управління доходами та витратами бюджету

Структурные перестройки украинской экономики, становление финансовой и бюджетной системы предопределили создание в государстве отдельного органа исполнительной власти – Государственного казначейства, которое обеспечивает прозрачность бюджетного процесса и эффективное управление доходами и затратами бюджета

Structural adjustment of the Ukrainian economy, the emergence of financial and budgetary system determined the establishment of a separate state body of executive power – the State Treasury, which ensures the transparency of the budgetary process and the effective management of revenue and expenditure budget


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"