Перегляд інформації про документ
Назва:
Навчання та атестація персоналу як складові стратегії підприємства
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Божко, А.С. Навчання та атестація персоналу як складові стратегії підприємства [Текст] / Божко А.С., Гиленко К.М. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Тези присвячені вирішенню важливого в сучасних умовах формування соціально оріє- нтованого управління завдання – удосконаленню управління персоналом шляхом узгодження кадрової політики підприємства та стратегії розвитку. На основі вико- ристання теоретичного та практичного матеріалу визначено вплив на рівень управління персоналом соціальних, економічних, організаційних аспектів діяльності підприємства. Уточнено сутність понять “управління персоналом” та “кадрова політика”. Розкрито вплив соціальних, економічних, організаційних чинників на здійснення управління персоналом. Визначено місце та роль кадрової політики в системі управління персоналом. Представлені розробки стратегії розвитку підприємства на основі навчання та т персоналу та атестації персоналу.

отсутствует

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"