Перегляд інформації про документ
Назва:
Нематеріальні активи підприємства: правовий аспект
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Нематеріальні активи підприємства: правовий аспект [Текст] / Головань Г.Г. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Стаття присвячена особливостям економіко-правових механізмів оцінки та захисту об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Шляхом розгляду особливостей комерціалізації та правового регулювання механізмів захисту об’єктів інтелектуальної власності визначені основні кроки та проблеми у напрямку створення національної інтелектуальної власності, а також інтеграції України як повноцінного партнера у цій галузі у світовий простір.

Статья посвящена особенностям экономико-правовых механизмов оценки и защиты объектов интеллектуальной собственности в Украине. Путем рассмотрения особенностей коммерциализации и правового регулирования механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности определены основные шаги и проблемы в направлении создания национальной интеллектуальной собственности, а также интеграции Украины как полноценного партнера в этой отрасли в мировое сообщество

Peculates of economical – lowing mechanisms of evaluating and protection of objectives intellectual property in the Ukraine are considered in the article. The main steps and problems for creating the national intellectual property , as well as for integrating Ukraine as a valuable partner in this field worldwide were determined the means for considering the main law- making initiatives both at the international and internal levels.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"