Перегляд інформації про документ
Назва:
Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии [Текст] / Яценко А.С. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Пропонується використання математичного апарату для розрахунку об’єму реалізованої продукції та прибутку на кожній стадії життєвого циклу товару та весь його цикл. Такий розрахунок потрібен для ухваленні рішення про перехід підприємства на випуск нового виду продукції.

Предлагается использовать математический аппарат для расчета объема реализованной продукции и прибыли на каждой стадии жизненного цикла товара и его весь цикл. Такой расчет необходим для принятия решения о переходе предприятия на выпуск нового вида продукции.

Offered to use the mathematical method for calculation of the volume of marketed product and profit on each stage of goods lifecycle and of its all cycle. Such calculation required for decision making about turning the enterprise on issue of the new type to product.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"