Перегляд інформації про документ
Назва:
Оцінка результативності праці персоналу
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
13.05.2014
Зведена інформація по документу:
Плотніков, В.Г. Оцінка результативності праці персоналу [Текст] / Плотніков В.Г., Дерев’янко О.І. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розкрито сутність кадрової стратегії як загальної концепції досягнення головних цілей підприємства, вирішення проблем, що стоять перед ним ,наведено її основні риси, вимоги до її розробки.

Раскрыта сущность кадровой стратеги как общей концепции достижения главных целей предприятия, решения стоящих перед ним проблем, приведены её основные черты, требования к её разработке.

Having disclosed the essence of the staffing strategy as a general concept of achieving the main objectives of the company, solving its problems, having produced its main features, re- quirements for its development


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"