Перегляд інформації про документ
Назва:
Дефекты производства и старение как основные факторы возможного ненормального действия артиллерийских боеприпасов
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Интегрированные технологии и энергосбережение
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-5364
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
05.06.2014
Зведена інформація по документу:
Анипко, О.Б. Дефекты производства и старение как основные факторы возможного ненормального действия артиллерийских боеприпасов [Текст] / Анипко О.Б., Хайков В.Л. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №2 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-5364
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У результаті проведеного літературного огляду були розглянуті основні причини ненормальної дії кондиційних боєприпасів (НДБ). З метою виключення можливих НДБ при стрілянні обґрунтована необхідність проведення 100 % томографічного контролю боєприпасів не тільки на етапі виробництва, але й при їхній технічній експлуатації в арсеналі (базі) і на підприємствах утилізуючи артилерійські боєприпаси.

отсутствует

As a result of the spent literary review principal causes of abnormal action an ammuni-tion (AAA) have been considered. On purpose isklju-chenija possible AAA at shooting ne-cessity of carrying out of 100 % rentgeno-tomografics the control of an ammunition not only at a production phase is proved, but also at their technical operation in an arsenal (base) and at the enterprises recycling an artillery ammunition.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"