Перегляд інформації про документ
Назва:
Автоматизированный подбор при идентификации температурной зависимости теплопроводности теплоизоляционных материалов
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Интегрированные технологии и энергосбережение
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-5364
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
24.06.2014
Зведена інформація по документу:
Мацевитый, Ю.М. Автоматизированный подбор при идентификации температурной зависимости теплопроводности теплоизоляционных материалов [Текст] / Мацевитый Ю.М., Лушпенко С.Ф., Ведь В.Е., Иванов В.А. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №1 - НТУ "ХПИ", 2004. - ISBN 2078-5364
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Запропоновано реалізацію проблеми ідентифікації теплофізичних характеристик рішенням оберненої задачі теплопровідності методом автоматизованого підбору. Об’єктом дослідження використана температурна залежність теплоізоляційних керамічних композитів. Для її ідентифікації розроблено схему теплофізичного експерименту та алгоритм обробки його результатів, який опирається на регулюючий алгоритм підбору знаходжуваних коефіцієнтів функції теплопровідності від температури, що виражена поліномами Чебишєва.

отсутствует

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"