Перегляд інформації про документ
Назва:
Автоматизована система управління технологічним процесом водопостачання
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2218-1849
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
24.11.2014
Зведена інформація по документу:
Маляр, А.В. Автоматизована система управління технологічним процесом водопостачання [Текст] / Маляр А.В., Місюренко В.О., Гіке П.Б., Джала Я.Є. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №12 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2218-1849
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглядається принцип побудови та основні функціональні можливості системи автоматичного управління технологічним процесом водопостачання. Наведено структурну схему такої системи та описано призначення її основних складових. Обґрунтовано вибір способу зв'язку та протоколу для обміну інформацією між об'єктами системи. Подані рекомендації щодо можливості розширення структури та функціональних можливостей АСУ ТП.

Рассматривается принцип построения и основные функциональные возможности системы автоматического управления технологическим процессом водоснабжения. Приведена структурная схема такой системы и описано назначение ее основных составляющих. Обоснован выбор способа связи и протокола для обмена информацией между объектами системы. Даны рекомендации относительно возможности расширения структуры и функциональных возможностей АСУ ТП.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"