Перегляд інформації про документ
Назва:
Адсорбционная очистка дизельных топлив от серосодержащих соединений
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2218-1849
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
24.11.2014
Зведена інформація по документу:
Григоров, А.Б. Адсорбционная очистка дизельных топлив от серосодержащих соединений [Текст] / Григоров А.Б., Мордупенко А.А., Шевченко К.В. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №1 - НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2218-1849
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Представлено результати лабораторних досліджень щодо зниження масової частки сірки в дизельній фракції і товарних дизельних паливах при їх контактній обробці подрібненим адсорбентом. Встановлено, що найкращих результатів по знесірчюванню дизельного палива можна досягти, використовуючи суспензію адсорбенту у воді.

Представлены результаты лабораторных исследований по снижению массовой доли серы в дизельной фракции и товарных дизельных топливах при их контактной обработке измельченным адсорбентом. Установлено, что наилучших результатов по обессериванию дизельного топлива можно достичь, используя суспензию адсорбента в воде.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"