Перегляд інформації про документ
Назва:
Концептуальне визначення особистості студента як майбутнього фахівця в умовах навчальної діяльності
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
16.12.2014
Зведена інформація по документу:
Концептуальне визначення особистості студента як майбутнього фахівця в умовах навчальної діяльності [Текст] / Фурманець Б.І. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №38 - НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті викладено концептуальні, науково-теоретичні поло-ження, погляди, основні напрями та фукції визначення особистості студента як майбутнього фахівця в умовах складної навчальної діяльності.

В статье изложены концептуальные, научно-теоретические поло- жения, взгляды, основные направления и фукции определения личности студента как будущего специалиста в условиях сложной учебной деятельности.

The article describes the conceptual, theoretical Polo-ment, the views, the main directions and functions of determining the student as a future specialist in the conditions of complex learning activities.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"