Перегляд інформації про документ
Назва:
73346 Теплообмінник потужних електричних машин
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
10.02.2015
Зведена інформація по документу:
Мінко, О.М. 73346 Теплообмінник потужних електричних машин [Текст] / Мінко О.М., Кобзар К.О., Гордієнко В.Ю., Кузьмін В.В., Шевченко В.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Теплообмінник потужних електричних машин, наприклад турбогенераторів, містить корпусну раму (стінки та стяжні шпильки), нижню кришку, верхню кришку, охолоджуючі трубки з оребренням, розміщені в шаховому порядку щодо рухомого потоку газу і закріплені в нижній і верхній трубних дошках. Розподіл потоків води здійснюють через складену нижню кришку, за допомогою додаткової трубної дошки, яка має певну кількість отворів, з якими сполучені пучки охолоджуючих трубок декілька більшої довжини, ніж пучки трубок, що з'єднані з проміжною трубною дошкою.

Теплообменник мощных электрических машин, например, турбогенераторов содержит корпусную раму (стенки и стяжные шпильки), нижнюю крышку, верхнюю крышку, охлаждающие трубки с оребрением, размещенные в шахматном порядке относительно движущегося потока газа и закреплены в нижней и верхней трубных досках. Распределение потоков воды осуществляют через складную нижнюю крышку с помощью дополнительной трубной доски, которая имеет определенное количество отверстий, с которыми соединены пучки охлаждающих трубок несколько большей длины, чем пучки трубок, которые соединены с промежуточной трубной доской.

An exchanger of a powerful electrical machine, for example a turbine-driven generator contains a frame (walls and tie rods), a lower cover, an upper cover, cooling tubes with ribbing located in a staggered order relative to moving gas flux and fixed in lower and upper tube plates. Distribution of water fluxes is performed through the folded lower cover using a supplementary tube plate having particular number of apertures connected to a bundle of the cooling tubes which are longer than the bundles of tubes connected to an intermediate tube plate.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"