Перегляд інформації про документ
Назва:
44423 Пристрій для сигналізації рівня дисперсних середовищ і швидкості розшаровування їх рідкої і твердої фаз
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
17.02.2015
Зведена інформація по документу:
Дубовець, О.М. 44423 Пристрій для сигналізації рівня дисперсних середовищ і швидкості розшаровування їх рідкої і твердої фаз [Текст] / Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Бреславець Н.О. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Пристрій для сигналізації рівня дисперсних середовищ і швидкості розшаровування їх рідкої і твердої фаз належить до вимірювальної техніки. Технічний результат корисної моделі полягає в забезпеченні одночасної сигналізації граничного рівня дисперсного середовища, що складається з рідкої і твердої фаз, в ємності і що вимірює швидкість і час закінчення розшаровування складених фаз.

Устройство для сигнализации уровня дисперсных сред и скорости расслаивания их жидкой и твердой фаз относится к измерительной технике. Технический результат полезной модели заключается в обеспечении одновременной сигнализации предельного уровня дисперсной среды, которая состоит из жидкой и твердой фаз, в емкости, с измерением скорости и времени окончания расслаивания составленных фаз.

Method for signaling level of disperse media and rate of stratification of their fluid and solid phases relates to measuring engineering. Technical result of utility model is in provision of simultaneous signaling on limiting level of disperse medium that consists of solid and liquid phases in vessel with measurement rate and time of termination of stratification of component phases.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"