Перегляд інформації про документ
Назва:
Психолого-педагогічна актуалізація розвитку активного суб’єкта навчальної діяльності
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
17.03.2015
Зведена інформація по документу:
Психолого-педагогічна актуалізація розвитку активного суб’єкта навчальної діяльності [Текст] / Фурманець Б.І. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №40 - НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті викладенні психолого-педагогічні складові активного суб’єкта навчальної діяльності та особливості актуалізації його розвитку як майбутнього фахівця.

В статье изложены психологично-педагогические составляющие активного субъекта учебной деятельности и особенности актуализации его развития как будущего специалиста.

The article describes the psychological and pedagogical components of an active subject of educational activity and particularly the actualization of its development as a future specialist.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"