Перегляд інформації про документ
Назва:
Безальтернативність педагогіки добра
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
18.06.2015
Зведена інформація по документу:
Безальтернативність педагогіки добра [Текст] / Пономарьов О.С. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №42 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Педагогіка добра, яка має давні традиції в українській системі освіти, отримала свій розвиток в роботах І. А. Зязюна. Вона постає потужним чинником встановлення довіри між учасниками навчально- виховного процесу, сприяє формуванню професіоналізму, духовності й відповідальності майбутніх фахівців. У складних умовах сучасності педагогіці добра немає альтернативи, оскільки без неї спілкування втрачає свою теплоту і сердечність, студенты втрачають інтерес до навчання і знань. Істотно послаблюється інтенсивність педагогічного впливу на них.

Педагогика добра, имеющая давние традиции в украинской системе образования, получила свое развитие в работах И. А. Зязюна. Она выступает мощным фактором установления доверия между участниками учебно-воспитательного процесса, способствует формированию профессионализма, духовности и ответственности будущих специалистов. В сложных условиях современности педагогике добра нет альтернативы, поскольку без нее общение утрачивает свою теплоту и сердечность, студенты теряют интерес к учебе и знаниям. Существенно ослабевает интенсивность педагогического влияния на них.

Pedagogy of kindness, has a long tradition in the Ukrainian education system, was developed in the works of I. A. Zyazyun. It is a powerful factor in establishing of confidence between the participants of the educational process, contributes to the formation of professionalism, responsibility and spirituality of future specialists. In difficult conditions of modern pedagogy is no good alternative because without communication loses its warmth and cordiality, students lose interest in learning and knowledge. Significantly weakens the intensity of pedagogical influence on them.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"