Перегляд інформації про документ
Назва:
Contemporary concept of multicultural education
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.06.2015
Зведена інформація по документу:
Jarraf, M. Contemporary concept of multicultural education [Текст] / Jarraf M., Garnyk L. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Стаття присвячена філософській інтерпритації та критичному переосмисленню концепції мультикультурної освіти. У статті розглянуті культурні, політичні, ідеологічні аспекти мультикультурної освіти у західних та східних країнах з урахуванням діаметрально протилежних поглядів послідовників євроцентризму та орієнталізму, представлених у їх нескінченному антагоністичному диспуті

Статья посвящена философской интерпретации и критическому переосмыслению концепции мультикультурного образования. В статье рассмотрены культурные, политические, идеологические аспекты мультикультурного образования в западных и восточных странах с учетом диаметрально противоположных взглядов приверженцев евроцентризма и ориентализма, представленных в их бесконечном антагонистическом диспуте.

Article is devoted to philosophycal interpritation and critical rethinking of multicultural education consept. In the article are observed cultural, political, ideological aspects of multicultural education in Western and in Eastern countries considering diametrically opposite points of view represented by followers of eurocentrism and orientalism in their eternal antagonistic dispute.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"