Перегляд інформації про документ
Назва:
A library of routines for incoherent scatter radar data processing
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Радіофізика та іоносфера
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-9998
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
07.08.2015
Зведена інформація по документу:
Bogomaz, O.V. A library of routines for incoherent scatter radar data processing [Текст] / Bogomaz O.V., Kotov D.V. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Радіофізика та іоносфера №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2078-9998
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті описано структуру розробленої динамічної бібліотеки процедур для обробки даних радара некогерентного розсіяння та імітації некогерентно розсіяних сигналів, а також приведено приклади її використання

В статье описана структура разработанной динамической библиотеки процедур для обработки данных радара некогерентного рассеяния и имитации некогерентно рассеянных сигналов, а также приведены примеры её применения.

The structure of the developed dynamic link library of routines for incoherent scatter radar data processing and incoherently scattered signals simulation and the examples of its application are described.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"