Перегляд інформації про документ
Назва:
100058 Безконтактна система запалювання
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
02.09.2015
Зведена інформація по документу:
Смирний, М.Ф. 100058 Безконтактна система запалювання [Текст] / Смирний М.Ф., Марченко А.П. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2015.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Безконтактна система запалювання містить ротор з нанесеними на нього блендами з шириною екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів, постійний магніт, датчик Холла, встановлений у міжполюсному зазорі постійного магніту. Застосовано додатковий датчик Холла, розташований від основного датчика Холла на відстані, що дорівнює ширині екрана бленда. Виходи датчиків Холла підключено до входів диференціального підсилювача, вихід якого через послідовно з'єднані амплітудний детектор. Перший пороговий елемент та елемент НІ з'єднано з першим входом першого елемента І, до другого входу якого підключено вихід другого елемента І, входи якого через другий та третій порогові елементи сполучено з датчиками Холла.

отсутствует

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"