Перегляд інформації про документ
Назва:
100346 Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану на сплавах алюмінію
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
11.11.2015
Зведена інформація по документу:
Сахненко, М.Д. 100346 Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану на сплавах алюмінію [Текст] / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Андрощук Д.С., Ярошок Т.П., Парсаданов І.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2015.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб електролітичного формування каталітично активних покриттів оксидами мангану на сплавах алюмінію для високолегованих сплавів містить анодно-іскрове оксидування яке здійснюють в тому самому електроліті в дві стадії: на першій - густиною струму 5-15 А/дм2 до напруги U=130-140 В; на другій - 15-25 А/дм2 до кінцевої напруги 190-240 В з постійним перемішуванням та охолодженням електроліту до 20-30 °C з розчину, що містить (г/л):

гідроксид лужного металу

0,2-50,0

калій перманганат

7,0-240,0.

Загальна тривалість процесу становить 30-60 хв, отриманий каталітично активний матеріал, окрім відмивання від розчину електроліту, не потребує додаткових етапів обробки, має високу адгезію до підкладки та високорозвинену поверхню.

Способ электролитического формирования каталитически активных покрытий оксидами марганца на сплавах алюминия для высоколегированных сплавов включает анодно-искровое оксидирование которое осуществляют в том же электролите в две стадии: на первой - плотностью тока 5-15 А/дм2 до напряжения U = 130-140 В; на второй - 15-25 А/дм2 до конечного напряжения 190-240 В с постоянным перемешиванием и охлаждением электролита до 20-30 °C из раствора, содержащего (г/л):

гидроксид щелочного металла

0,2-50,0

калий перманганат

7,0-240,0.

Длительность процесса составляет 30-60 мин, полученный каталитически активный материал, кроме отмывания от раствора электролита, не требует дополнительных этапов обработки, имеет высокую адгезию к подложке и высокоразвитую поверхность.

A method for the electrolytic formation of a catalytically active manganese oxide coatings on aluminum alloys for high alloys includes anodic spark oxidation, which is carried out in the same electrolyte in two stages: at the first the current density is of 5-15 A/dm2 to the voltage U = 130-140 V; at the second it is of 15-25 A/dm2 to a final voltage 190-240 V with the constant stirring and cooling the electrolyte to 20-30 °C from a solution containing (g/l):

alkali metal hydroxide

0.2-50.0

potassium permanganate

7.0-240.0.

The processing time is 30-60 minutes, the resulting catalytically active material, has high adhesion to the substrate and high surface area, and does not require additional processing steps except washing off from the electrolyte solution.

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"