Перегляд інформації про документ
Назва:
3408 Спосіб збудження сейсмічних коливань
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Мова документа:
українська
Додано у архів:
04.12.2015
Зведена інформація по документу:
Гурин, А.Г. 3408 Спосіб збудження сейсмічних коливань [Текст] / Гурин А.Г., Літвіненко О.О., Поветкин М.О. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 1994.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Винахід стосується області сейсморозвідки. Спосіб включає занурення електродів у ґрунт і подачу на них електричного імпульсу від накопичувача енергії. Електроди розташовують у ґрунті в кутах квадрата.

Изобретение относится к области сейсморазведки. Способ включает погружение электродов в грунт и подачу на них электрического импульса от накопителя энергии. Электроды располагают в грунте в углах квадрата.

The invention relates to area of seismic survey. The method includes immersion of electrodes to earth and supply of electric pulse from energy collector to those. Electrodes are placed in earth in corners of square.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"