Перегляд інформації про документ
Назва:
30098 Спосіб одержання газоподібного триоксиду сірки з елементарної сірки
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.12.2015
Зведена інформація по документу:
Дзевочко, О.М. 30098 Спосіб одержання газоподібного триоксиду сірки з елементарної сірки [Текст] / Дзевочко О.М., Тошинський В.І., Подустов М.О., Касілов В.Й., Голощапов В.М. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб одержання газоподібного триоксиду сірки з елементарної сірки включає стискання повітря, осушення стиснутого повітря, спалювання сірки, охолодження газоповітряного потоку, конверсію двооксиду сірки до триоксиду сірки, рекуперацію тепла в економайзерах. Спалювання сірки здійснюють при тиску не менше 1,6 МПа, при якому стискання повітря забезпечують за рахунок скиду тиску газоповітряного потоку до 0,6 МПа та енергії, одержаної в результаті спалювання сірки, проведення процесу каталітичного окислення двооксиду сірки до триоксиду шляхом його одностадійного контактування.

Способ получения газообразного триоксида серы из элементарной серы включает сжатие воздуха, осушение сжатого воздуха, обжиг серы, охлаждение газовоздушного потока, конверсию двуоксида серы до триоксида серы, рекуперацию тепла в экономайзерах. Обжиг серы проводят при давлении не меньше 1,6 МПа, при котором сжатие воздуха обеспечивают за счет сброса давления газовоздушного потока до 0,6 МПа и энергии, полученной в результате обжига серы, проведения процесса каталитического окисления двуоксида серы до триоксида путем его одностадийного контактирования.

A process for preparation of gaseous sulphur trioxide from elementary sulphur comprises air compression, dehydration of compressed air, burning of sulphur, cooling of air-gas stream, conversion of sulphur dioxide to sulphur trioxide, heat recovery in economizers. Sulphur burning is carried out at pressure is not less than 1.6 MPa, by which the air compression is provided by means of pressure relieve of air-gas stream to 0.6 MPa and energy, obtained due to sulphur burning, realization of process of catalytic oxidation of sulphur dioxide to sulphur trioxide by means of its one-stage contacting.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"