Перегляд інформації про документ
Назва:
31001 Резонансний пристрій контролю часткових розрядів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
08.12.2015
Зведена інформація по документу:
Набока, Б.Г. 31001 Резонансний пристрій контролю часткових розрядів [Текст] / Набока Б.Г., Гурин А.Г., Кононов Б.Т., Нечаус А.О., Лактіонов С.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2008.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Резонансний пристрій контролю часткових розрядів містить регульований трансформатор, трансформатор збудження, послідовно з'єднаний з регульованим реактором, пускорегулюючу апаратуру, блок контролю напруги та блок індикації часткових розрядів. Регульований реактор виконаний у вигляді магнітного підсилювача, між осердям та обмотками якого розміщені розрізні електростатичні екрани робочих обмоток, зв'язаних послідовно у коло вимірювання сигналу часткових розрядів, шумів, і розрізний електростатичний екран обмотки керування, з'єднаної послідовно у коло розпізнавання сигналів, шумів.

Резонансное устройство контроля частичных разрядов содержит регулируемый трансформатор, трансформатор возбуждения, последовательно соединенный с регулируемым реактором, пускорегулирующую аппаратуру, блок контроля напряжения и блок индикации частичных разрядов. Регулируемый реактор выполнен в виде магнитного усилителя, между сердечником и обмотками которого размещены разрезные электростатические экраны рабочих обмоток, связанных последовательно в цепь измерения сигнала частичных разрядов, шумов, и разрезной электростатический экран обмотки управления, соединенной последовательно в цепь распознавания сигналов, шумов.

Resonance device for control of partial discharges includes controlled transformer, excitation transformer that is connected in sequence with controlled reactor, start-control apparatuses, block for voltage control and block for indication of partial discharges. Controlled reactor is arranged as magnetic amplifier between the core and the windings of which split electrostatic screens of working windings are placed, those are connected in sequence into circuit for measurement of signal of partial discharges, noises, and split electrostatic screen of control winding connected in series to circuit of signal, noise identification.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"