Перегляд інформації про документ
Назва:
Third party risk around airports as an environmental issue
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Ключові слова:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
12.12.2015
Зведена інформація по документу:
Boris, Blyukher Third party risk around airports as an environmental issue [Текст] / Boris Blyukher, Oleksandr Zaporozhets // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2015.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Аеропорти цивільної авіації чинять антропогенний вплив на навколишнє середовище за рахунок одночасної присутності небезпечних чинників різної ґенези і несприятливого позиціонування їх джерел. Серед домінуючих чинників екологічного ризику, характерних для аеропортів, є дорожньо-транспортні пригоди, зокрема авіаційні події та інциденти, які класифікуються використанням ризику третьою сторони.

Аэропорты гражданской авиации оказывают антропогенное воздействие на окружающую среду за счет одновременного присутствия опасных факторов различной генезиса и неблагоприятного позиционирования их источников. Среди доминирующих факторов экологического риска, характерных для аэропортов, являются дорожно-транспортные происшествия, в частности авиационные события и инциденты, которые классифицируются использованием риска третьей стороны.

Civil aviation airports create anthropogenic pressure on environment due to the simultaneous presence of hazardous constituents of different genesis and the unfavorable positioning of their sources. The dominant environmental hazards specific to airports are traffic accidents, notably aircraft accidents and incidentsб which are classified via third party risk.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"