Перегляд інформації про документ
Назва:
Аналіз існуючого стану очисних споруд пункту збору нафти Юліївського родовища біля м. Харкова
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
14.12.2015
Зведена інформація по документу:
Cахно, І.М. Аналіз існуючого стану очисних споруд пункту збору нафти Юліївського родовища біля м. Харкова [Текст] / Cахно І.М., Березуцький В.В. // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2015.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Обґрунтовано доцільність та необхідність зменшити негативний вплив від діяльності Юліївського НГП на навколишнє природне середовище: забруднення водного басейну виробничими і господарсько - побутовими стічними водами.

Обоснована целесообразность и необходимость уменьшить негативное влияние от деятельности Юльевского НГП на окружающую среду: загрязнение водного бассейна производственными и хозяйственно - бытовыми сточными водами.

The expediency and the need to reduce the negative impact on the activities Yuliyivskoho PNC on the environment: pollution of the water basin -pobutovymy production and farm wastewater.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"