Перегляд інформації про документ
Назва:
Аналіз забруднення атмосферного повітря міст України
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
14.12.2015
Зведена інформація по документу:
Неклюєнко, К.М. Аналіз забруднення атмосферного повітря міст України [Текст] / Неклюєнко К.М., Білоножко О.С., Бахарєва Г.Ю. // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2015.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Статтю присвячено опису актуального питання забруднення атмосферного повітря міст України. Забруднення атмосферного повітря являє більшу загрозу для людини, ніж забруднення води, тому що від забруднення повітря неможливо врятуватись. Тому, можна зробити висновок, що у сучасних умовах питання забруднення атмосферного повітря великих міст достатньо серйозне

Статья посвящена описанию актуального вопроса загрязнения атмосферного воздуха городов Украины. Загрязнение атмосферного воздуха представляет большую опасность для человека, чем загрязнение воды, т.к. от загрязненного воздуха невозможно спастись. Поэтому, можно сделать вывод, что в современных условиях вопрос загрязнения атмосферного воздуха больших городов достаточно серьезный.

The article is devoted to description of topical problem of atmospheric air pollution of Ukrainian towns. Pollution оf atmospheric air is very dangerous to people. It is more dangerous than pollution оf water, because to save from air pollution impossibly. Sо, can do the conclusion: problem of atmospheric air pollution of big towns is very serious in contemporary condition.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"