Перегляд інформації про документ
Назва:
On the question of security definition
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
21.12.2015
Зведена інформація по документу:
On the question of security definition [Текст] / Hofreiter Ladislav // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2014.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Завдання по забезпеченню безпеки людей є складною політичною, науково-технічної та соціально-економічною проблемою. Сама безпека є складним, багатофакторним і ієрархічним феноменом і його розслідування повинно мати міждисциплінарний характер. Основа безпеки соціального суб'єкта складається з організації умов для їх існування в даний час і розвитку в майбутнім. У цій статті ми хочемо показати деякі підходи і проблеми, пов'язані з визначенням поняття безпеки.

Задача по обеспечению безопасности людей является сложной политической, научно-технической и социально-экономической проблемой. Сама безопасность является сложным, многофакторным и иерархическим феноменом и его расследование должно иметь междисциплинарный характер. Основа безопасности социального субъекта состоит в организации условий для их существования в настоящее время и развития в будущем. В этой статье мы хотим показать некоторые подходы и проблемы, связанные с определением понятия безопасности.

The task to ensure human security is a complicated political, scientifictechnological and socio-economic problem. As the security itself is complicated, multifactor and hierarchized phenomen also its investigation has to be of an interdisciplinary character. The basis to security of social subject consisted in arrangement of the conditions for their existence, to surviving in the present time and advancement into the future. We want in this article show some approaches and problems associated with defining the concept of security.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"