Перегляд інформації про документ
Назва:
Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
21.12.2015
Зведена інформація по документу:
Самаркін, Є.О. Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період [Текст] / Самаркін Є.О., Гуренко І.В. // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2014.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В статті розглянуті актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період та з’ясовані причини кризи в системі «людина – природа» й визначені шляхи в її подоланні.

В статье рассмотрены актуальные вопросы по проблемам безопасности жизнедеятельности в современный период и выяснены причины кризиса в системе «человек - природа» и определены пути его преодоления.

In the article talking about the security problems of life in modern times and investigate the cause of the crisis in the system "man - nature" and identify ways to overcoming it.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"