Перегляд інформації про документ
Назва:
Влияние музыкальной культуры на процесс формирования личности
Колекція:
Міжнародні конференції » Безпека людини у сучасних умовах
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
22.12.2015
Зведена інформація по документу:
Грабовский, А.В. Влияние музыкальной культуры на процесс формирования личности [Текст] / Грабовский А.В., Букатенко Н.А. // Міжнародні конференції : Безпека людини у сучасних умовах - НТУ "ХПІ", 2014.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У цій статті наведені дані о підвищеної ролі засобів масової комунікації. Показано вплив музичної культури на процес формування особистості.

В этой статье приведены данные о повышенной роли средств массовой коммуникации. Показано влияние музыкальной культуры на процесс формирования личности.

In this paper the data about a high part mass information media are given. The influence of musical culture on form process a personal is shown.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"