Перегляд інформації про документ
Назва:
74553 Спосіб охолодження при механообробленні
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
28.12.2015
Зведена інформація по документу:
Фесенко, А.В. 74553 Спосіб охолодження при механообробленні [Текст] / Фесенко А.В., Пличко В.С., Любимий Ю.М. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб охолодження при механообробленні, при якому в зону різання подають рідкий мастильно-охолодний технологічний засіб, в який заздалегідь вводять добавки вуглецевмісних компонентів. Після чого отриманий рідкий мастильно-охолодний технологічний засіб остаточно оброблюють до досягнення дисперсності компонентів менш ніж 0,1 мм і подають в зону різання.

Способ охлаждения при механообработке, при котором в зону резания подают жидкое смазочно-охлаждающее технологическое средство, в которое предварительно вводят добавки углеродсодержащих компонентов. После чего полученное жидкое смазочно-охлаждающее технологическое средство окончательно обрабатывают до достижения дисперсности компонентов менее 0,1 мм и подают в зону резания.

Disclosed is a cooling method during machining, in which in a cutting area liquid refrigerant is fed, into which additives of carbon-bearing components are previously introduced. Then the resulting liquid refrigerant is finally treated to the dispersion of the components less than 0.1 mm and fed to the cutting area.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"