Перегляд інформації про документ
Назва:
72041 Модуль лінійного індукційного прискорювача
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
28.12.2015
Зведена інформація по документу:
Гурин, А.Г. 72041 Модуль лінійного індукційного прискорювача [Текст] / Гурин А.Г., Ложкін Р.С., Корнілов Є.О. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Модуль лінійного індукційного прискорювача містить корпус, індуктори, вакуумні ізолятори, центральні електроди, в яких розташовані котушки фокусування і металеві дрейфові трубки. Індуктори розміщені по радіусу між градієнтними електродами вздовж кожного плоского вакуумного ізолятора, при цьому від джерела живлення до кожного первинного витка індукторів послідовно підведено окремий енергопровід, хвильовий опір якого погоджено з внутрішнім опором джерела живлення і еквівалентним опором індуктора, між боковими поверхнями індукторів розміщено зазори, до яких підведені вбудовані в енергопроводи трубки, через які подають охолоджуючий рідкий діелектрик.

Модуль линейного индукционного ускорителя содержит корпус, индукторы, вакуумные изоляторы, центральные электроды, в которых расположены катушки фокусировки и металлические дрейфовые трубки. Индукторы расположены по радиусу между градиентными электродами вдоль каждого плоского вакуумного изолятора, при этом от источника питания до каждого первичного витка индукторов последовательно подведен отдельный энергопровод, волновое сопротивление которого согласовано с внутренним сопротивлением источника питания и эквивалентным сопротивлением индуктора, между боковыми поверхностями индукторов размещены зазоры, к которым подведены встроенные в энергопроводы трубки, через которые подают охлаждающий жидкий диэлектрик.

A module for a linear induction accelerator contains a housing, inductors, vacuum insulators, central electrodes, wherein focusing coils and metal drift tubes are located. The inductors are located along radius between gradient electrodes along each flat vacuum insulator. Individual energy conductors led from a power source to each coil of inductors, wave resistance of the energy conductor is matched with internal resistance of the power source and equivalent resistance of the inductor, between lateral inductor surfaces gaps are located. Tubes in-built to the energy conductors led to said gaps and cooling liquid dielectric is supplied through the tubes.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"