Перегляд інформації про документ
Назва:
106485 Бандаж робочого колеса турбінного ступеня
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
31.08.2016
Зведена інформація по документу:
Бойко, А.В. 106485 Бандаж робочого колеса турбінного ступеня [Текст] / Бойко А.В., Усатий О.П. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2016.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Бандаж робочого колеса турбінного ступеня містить бандажну стрічку з отворами, що відповідають формі шипів робочих лопаток, просунутих в отвори бандажної стрічки, та допоміжне кільце з ущільнювальними гребенями на його зовнішній поверхні, яке надіте на бандажну стрічку. На зовнішній торцевій частині шипів робочих лопаток виконані виступи циліндричної, сферичної або конічної форми. На внутрішній частині допоміжного кільця з ущільнювальними гребенями створені лунки, розміри яких відповідають формі і розмірам зазначених виступів над шипами робочих лопаток.

Бандаж рабочего колеса турбинного степени содержит бандажной ленты с отверстиями, соответствующими форме шипов рабочих лопаток, продвинутых в отверстия бандажной ленты, и вспомогательное кольцо с уплотнительными гребнями на его внешней поверхности, которое надето на бандажной ленты. На внешней торцевой части шипов рабочих лопаток выполнены выступления цилиндрической, сферической или конической формы. На внутренней части вспомогательного кольца с уплотнительными гребнями созданы лунки, размеры которых соответствуют форме и размерам указанных выступов над шипами рабочих лопаток.

A turbine-step impeller band contains the binding band with holes corresponding to the form of studs of rotor blades, advanced in the holes of the bandage strip and the support ring with sealing ridges on its outer surface, which is put on the binding band. On the outer face of the thorns of rotor blades made projections cylindrical, spherical or conical shape. On the inner part of the support ring with sealing ridges created by the holes, the dimensions of which correspond to the shape and dimensions of these projections over the spines of the turbine blades.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"