Перегляд інформації про документ
Назва:
Дискретная нейронная сеть АРТ с использованием расстояния Хемминга
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Інформатика і моделювання
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-0031
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
30.09.2016
Зведена інформація по документу:
Дмитриенко, В.Д. Дискретная нейронная сеть АРТ с использованием расстояния Хемминга [Текст] / Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., Мезенцев Н.В., Гейко Г.В. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. - ISBN 2079-0031
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Проаналізовані недоліки міри близькості зображень, яка використовується в дискретній нейронній мережі адаптивної резонансної теорії (АРТ) АРТ-1. Запропонована дискретна мережа АРТ з використанням в якості міри близькості зображень відстань Хеммінга. Розроблена стабільно пластична нейронна мережа Хеммінга, здатна розпізнавати нову інформацію на своїх входах

Проанализированы недостатки меры близости изображений, используемой в дискретной нейронной сети адаптивной резонансной теории (АРТ) АРТ-1. Предложена дискретная сеть АРТ с использованием в качестве меры близости изображений расстояние Хемминга. Разработана стабильно пластичная нейронная сеть Хемминга, способная распознавать новую информацию на своих входах

Disadvantages of image proximity measure that is used in discrete neural network of adaptive resonance theory (ART) ART-1 are analyzed. The discrete network ART that uses the Hamming distance as an image proximity measure is proposed. Stable plastic Hamming neural network that is able to recognize the new information on its inputs is developed


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"