Перегляд інформації про документ
Назва:
117698 Спосіб ультразвукового контролю пружних характеристик металу тонкостінних виробів хвилями Лемба
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
18.10.2017
Зведена інформація по документу:
Плєснецов, С.Ю. 117698 Спосіб ультразвукового контролю пружних характеристик металу тонкостінних виробів хвилями Лемба [Текст] / Плєснецов С.Ю., Сучков Г.М., Мітін О.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2017.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб ультразвукового контролю пружних характеристик металу тонкостінних виробів хвилями Лемба, який включає калібрування контрольного приладу шляхом зондування зразка заданої товщини з відомими пружними характеристиками металу, збудження в виробі ультразвукових імпульсів хвиль Лемба заданої частоти, реєстрацію імпульсів, які пройшли ділянку виробу та визначення пружних характеристик металу виробу за результатами аналізу параметрів прийнятих ультразвукових імпульсів, який відрізняється тим, що збудження ультразвукових імпульсів не нульової моди хвиль Лемба виконують одним збуджуючим елементом, а приймання імпульсів, які пройшли вздовж виробу, виконують двома приймальними елементами, розташованими послідовно на одній лінії в напрямку розповсюдження ультразвукових імпульсів від збуджуючого елементу, збуджуючий та приймаючі елементи розташовуються на відстанях, які забезпечують відокремлення в часі зондуючого і прийнятих імпульсів один від одного, фіксують першу різницю часу прийому імпульсів двома приймальними елементами на зразку заданої товщини з відомими пружними характеристиками металу, повторюють операцію контролю на виробі і фіксують другу різницю часу, при відмінності першої та другої різниць часу при контролі виробу змінюють частоту збуджуваних ультразвукових імпульсів до моменту тотожності першої та другої різниць часу, а відповідність пружних характеристик виробу встановленим вимогам визначають по величині різниці частот ультразвукових коливань Лемба, отриманих при контролі зразка та виробу.

отсутствует

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"