Перегляд інформації про документ
Назва:
56429 Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Бондаренко, В.О. 56429 Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів [Текст] / Бондаренко В.О., Шутенко О.В., Аулова Н.В., Баклай Д.М. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів полягає в тому, що проводять відбір проб масла з бака трансформатора, визначають значення показників якості масла, які порівнюють з відповідними граничними значеннями. Визначають тривалість експлуатації трансформаторів, середнє завантаження трансформаторів, враховують стан масел на момент заливки до бака трансформатора. Оцінюють ступінь старіння трансформаторних масел шляхом розрахунку діагностичної відстані між результатами виміряних показників та центрами еталонних траєкторій показників, які є функцією тривалості експлуатації, завантаження трансформаторів, сорту та якості масел і змінюються з урахуванням основних закономірностей дрейфу показників масел. Для визначення ступеня старіння масла виконують порівняння діагностичних відстаней до центрів трьох найближчих траєкторій.

отсутствует

Method for evaluation of degree of aging of transformer oil in tanks of power nigh-voltage oil-filled transformers is in fact that one performs oil sampling from tank of transformer with determination of value of characteristics of quality of oil, those are compared to respective limiting values. One determines duration of operation of transformers, average load on transformer, with calculation of oil condition at instant of filling to tank of transformer. One evaluates level of aging of transformer oils through calculation of diagnostic distance between results of measured characteristics and centers of reference trajectories of characteristics that are function of duration of operation, loading of transformer, sort and quality of oil, with change with account of main peculiarities of drift of oil characteristics. To determine degree of aging of oil one performs comparison of diagnostic distances to centers of three nearest trajectories.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"