Перегляд інформації про документ
Назва:
60975 Пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів електронним пучком
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Гурин, А.Г. 60975 Пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів електронним пучком [Текст] / Гурин А.Г., Ложкін Р.С., Корнілов Є.О., Федорівська О.В., Вінокуров В.О., Гурин В.А., Колосенко В.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів електронним пучком містить імпульсне джерело високої напруги, зв'язане послідовно з автоемісійним катодом через високовольтне уведення та розташоване співвісно осі симетрії автоемісійного катода, розміщеного в прискорювальній камері, з анодною діафрагмою та двома котушками фокусування. Імпульсне джерело високої напруги зв'язане перпендикулярно осі симетрії автоемісійного катода, який виконано кільцевим, дисковим, вістряним, оснащеним тороїдальним металевим електростатичним екраном та розташованим всередині вакуумної прискорювальної камери з трубчастим осесиметричним вікном виводу пучка електронів до атмосфери.

Устройство для облучения изоляционных материалов электронным пучком содержит импульсный источник высокого напряжения, связанный последовательно с автоэмиссионным катодом через высоковольтный ввод и расположенный соосно оси симметрии автоэмиссионного катода, размещенного в ускорительной камере, с анодной диафрагмой и двумя катушками фокусировки. Импульсный источник высокого напряжения связан перпендикулярно оси симметрии автоэмиссионного катода, выполненного кольцевым, дисковым, заостренным, оснащенным тороидальным металлическим электростатическим экраном и расположенным внутри вакуумной ускорительной камеры с трубчатым осесимметричным окном вывода пучка электронов в атмосферу.

The device for radiation of insulating materials with an electron beam comprises an impulsive high-voltage energy source series connected with a field-emission cathode through a high-voltage bushing and place in alignment to axis of symmetry of the field-emission cathode located in the accelerating chamber, with anode shield and two focusing coils. The impulsive high-voltage energy source is connected perpendicularly to axis of symmetry of the field-emission cathode arranged as a circular, disc, sharp one provided with toroidal metal electrostatic screen and placed inside the vacuum accelerating chamber with a tubular axisymmetric window output of electrons to atmosphere.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"