Перегляд інформації про документ
Назва:
61945 Свердловинне електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Гурин, А.Г. 61945 Свердловинне електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів [Текст] / Гурин А.Г., Мостовий С.П., Ярмак О.М., Гонтар Ю.Г. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Свердловинне електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів, яке містить корпус, всередині якого установлено з'єднані послідовно зарядний, ємнісний накопичуючий, розрядний пристрої, механізм подачі, електроди, причому механізм подачі виконано як приймаючий ролик, направляючий ролик, віддаючий ролик, на якому розташована полімерна металізована стрічка, яка розміщена з можливістю проходження між ізоляційною пластиною і притискними пластинами через направляючий ролик з утворенням біфіляру між електродами розрядника.

Скважинный электродинамический источник акустических ударных импульсов, который содержит корпус, внутри которого установлены соединенные последовательно зарядное, емкостное накапливающее, разрядное устройства, механизм подачи, электроды, причем механизм подачи выполнен как принимающий ролик, направляющий ролик, отдающий ролик, на котором расположена полимерная металлизированная лента, которая размещена с возможностью прохождения между изоляционной пластиной и прижимными пластинами через направляющий ролик с образованием бифиляра между электродами разрядника

Well electrodynamical source of acoustic shock pulses that has body in which connected in series charge, capacitor collecting, discharge devices are installed mechanism of feeding motion, electrodes, at that the feeding motion mechanism is arranged as receiving roller, guide roller, delivery roller, on which polymer metal strip is placed, this is placed with possibility of passing between the insulation plate and pressing plates through guide roller with formation of bifilar between the electrodes of discharger.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"