міцність

Показані документи с 46 по 60, всього знайдено 559

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Виброизмерения рам тележек вагонов метрополитена в эксплуатационных условиях
; ; ; ; ;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки при дії факторів небезпеки «зовнішнього впливу»
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання сплайнів та спектрального аналізу для апроксимації нестаціонарних динамічних процесів в машинах
   2002
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вимушені коливання цикло-симетричного лопаткового апарату з випадковим технологічним розладом
; ;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вклад Е.Г. Голоскокова в развитие теории нестационарных колебаний
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Владимир Логвинович Рвачев – известный украинский ученый – математик-механик (к 85-летию со дня рождения)
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние нестационарности процесса теплопроводности на термическое сопротивление тепловой изоляции
; ;    2004
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние параметров анизотропии упругой линзы на ее фокусирующие свойства
   2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние параметров теплоотвода на деформирование резонатора лазерного гироскопа
; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние повреждаемости материала на автофретирование толстостенных цилиндров
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние поперечных колебаний плоского решета на движение слоя зерновой смеси
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние присоединенных масс на динамическую устойчивость цилиндрических оболочек в сверхзвуковом потоке
   2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние структурного состояния металла на его деформационные характеристики
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние структуры наплавленного материала на прочность и долговечность деталей машин
; ;    2003
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вмятина на цилиндрической оболочке, образованная ударом
; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"