модель

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 704

Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Активна громадська діяльність фахівців паливно-енергетичного комплексу – запорука підвищення екологічної безпеки галузі
; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання використання тарифів на електричну енергію, диференційованих за періодами часу
; ; ;    2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми використання трудового потенціалу підприемства
;    2013
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції
;    2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Алгоритм функціонування фонду врегулювання вартісного дисбалансу
; ;    2014
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту
;    2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Альтернативные энергоносители в виде гидратов метана (клатратов) и сероводорода
; ;    2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Альтернативные энергоносители в виде гидратов метана (клатратов) и сероводорода
; ;    2013
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Амплитуда Колесникова (Амплитуда колебаний ценовых стратегий)
   2012
Студентські конференції »
Анализ влияния особенностей эксплуатации элегазовых выключателей на требования к заземлению опор воздушных ЛЭП
; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии
;    2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ мероприятий по повышению значения коэффициента использования топлива при нагреве металла в печах
   2013
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ напряженного состояния хвостовых соединений на основе традиционных и современных методов
   2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ параметров синтезатора с адаптивным компенсатором побочных составляющих спектра выходного сигнала
   2011
Студентські конференції »
Анализ переходных процессов в системе электроснабжения собственных нужд ТЭС
;    2007

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"