прогрес

Показані документи с 31 по 45, всього знайдено 1 557

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Агропромислова інтеграція як концептуальний напрям розвитку аграрних підприємств в Україні
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптація митно-тарифної політики країн-членів сот до умов світової фінансово-економічної кризи
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптивна система прогнозування трудовитрат підприємства проектно-консалтингових послуг
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптивна система управління підприємством
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Активізація трудових ресурсів підприємства як запорука його інноваційного розвитку .
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні аспекти з нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання аналізу фінансової звітності та розрахунку на її основі показників фінансового стану підприємства
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання оподаткування прибутку
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми агропромислового комплексу
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальність визначення критеріїв оцінки рівня економічної безпеки підприємства
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальність використання логістики у виробничо-господарській діяльності підприємств
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальность секьюритизации рисков в страховании и перестрахования в современных условиях
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальные вопросы развития информационного права и общества
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Алгоритм диагностики региональных рынков труда
   2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Альтернативна енергетика – нові інноваційні технології
;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"