педагогіка

Показані документи с 46 по 60, всього знайдено 887

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Theories regarding the establishment and function of the family
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
А як у нас?
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Адаптивність управління освітнім процесом у творчості І.А. Зязюна
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Академическая мобильность как фактор совершенствования новой образовательной парадигмы
   2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аксіологічні параметри буття людини: контекст науки
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аксіологія освіти і формування національної еліти
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Активизация самостоятельной работи студентов в процессе обучения
   2014
Міжнародні конференції »
Активізація навчального процесу при виконанні виробничої практики студентів
; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів за допомогою ділових ігор
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Активізація пізнавальної самостійної діяльності студентів під час навчання за допомогою інформаційних технологій
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні завдання підготовки організаційних психологів та психологів праці в країнах європейського союзу (в контексті реалізації проекту „європейського диплому з психології”
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальність розробки системи управління базою даних для пошуку та виплати коштів пільговому контингенту населення України
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальность акмеологическго подхода к формированию конкурентоспособности будущего
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Акцентуации характера, как фактор девиантного поведения подростков
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Анализ взаимосвязи и взаимозависимости понятий «менеджер» и «лидер» в контексте развития отрасли управления в современном украинском обществе
   2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"