педагогіка

Показані документи с 61 по 75, всього знайдено 887

Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ современного состояния и тенденции развития e-learning и самообразования
;    2009
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аналіз дефініцій «формування», «професійна компетентність», «математичне моделювання»
   2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз можливостей юнацького спорту як соціальної системи у вихованні моральних якостей особистості
   2010
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз науково-публіцистичних праць Я.П. Ряппо
   2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз результатів апробації та експлуатації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліні нарисна геометрія
   2009
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
   2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналітична компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Англійська мова професійного спілкування як елемент фахової компетенції інженера
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Артистизм як елемент педагогічної майстерності
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Артистизм як елемент педагогічної майстерності
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Асертивність особистості як основа успішної міжособистісної взаємодії у діяльності майбутніх фaхівців
;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Биологические функции эмоций
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Бібліотека ВНЗ як джерело розповсюдження інформаційної грамотності
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Болонський процес і підвищення якості освіти
;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"