перспективи

Показані документи с 46 по 60, всього знайдено 648

Міжнародні конференції »
Визначення та класифікація прибутку
   2011
Міжнародні конференції »
Використання методу аналізу ієрархій при оцінці привабливості готельного комплексу
;    2014
Міжнародні конференції »
Використання персонал-технологій як основа підвищення ефективності кадрової роботи
   2010
Міжнародні конференції »
Використання показників звіту про фінансові результати при оцінці ефективності капіталу
   2010
Міжнародні конференції »
Використання системи управління персоналом в організації обліку робочого часу підприємств
   2012
Міжнародні конференції »
Використння точки беззбитковості приплануванні виробничої програми підприємства
; ; ;    2010
Міжнародні конференції »
Виплати працівникам за міжнародними, національними та Російськими стандартами бухгалтерського обліку
   2010
Міжнародні конференції »
Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності
   2011
Міжнародні конференції »
Відсторонення від роботи з ініціативи третіх осіб
   2010
Міжнародні конференції »
Вітсутність персональної відповідальності як мотиватор безладдя та беззаконня
   2014
Міжнародні конференції »
Вітчизняні та міжнародні підходи до оцінки дебіторської заборгованості
   2011
Міжнародні конференції »
Влияние корпоративного управления на эффективность деятельности организации
; ;    2010
Міжнародні конференції »
Внедрение сбалансированной системы показателей на предприятиях Украины
   2010
Міжнародні конференції »
Внедрение технологий современного менеджмента
;    2010
Міжнародні конференції »
Вовлечение персонала в работу предприятия как способ повышения его эффективности
   2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"