перспективи

Показані документи с 61 по 75, всього знайдено 648

Міжнародні конференції »
Вопросы организации учета запасов при их выбытии
   2010
Міжнародні конференції »
Вплив євроінтеграційних процесів на зміну моделі бізнесу в Україні
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інновацій на життєдіяльність підриємства
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств України
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємства
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на підвищення продуктивності праці на підприємстві або у країні в цілому
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив маркетингових чинників на діяльність підприємства
   2012
Міжнародні конференції »
Вплив мотивації персоналу на ефективність його праці
;    2010
Міжнародні конференції »
Вплив мотивації персоналу на ефективність його праці
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив нематеріальних активів на формування вартості ІТ-компаній
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні
;    2013
Міжнародні конференції »
Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки України
;    2013
Міжнародні конференції »
Впровадження іннованійних технологій в управління персоналом підриємства
   2011
Міжнародні конференції »
Впровадження концепції загального управління якістю на підприємстві
   2012
Міжнародні конференції »
Гибкие программы дополнительных выплат и социальных услуг
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"