оптимізація економічних процесів

Показані документи с 1 по 9, всього знайдено 9

Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ V. Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо – підприємницької діяльності.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІ. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІ. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІІ. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ І. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІV. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІ. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІІ. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІХ. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.
   2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"